Apeldoornse Uitvaartbeurs
Organisatie: Laatste Vlucht
info@laatstevlucht.nl

Palliaterm 

Thuis sterven is mogelijk

Palliaterm zorgt voor mensen die graag in hun eigen omgeving willen sterven

Als het bericht komt dat de laatste levensfase is aangebroken blijven veel mensen in het ziekenhuis of gaan naar een hospice of verpleeghuis. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen het liefst thuis, samen met hun dierbaren, willen zijn.

Palliaterm helpt deze mensen door goed te luisteren naar de gedachten en wensen die er op dat moment leven. Vaak blijkt er meer geregeld te kunnen worden dan waar in eerste instantie aan gedacht wordt.        Met deze benadering blijft de eigen regie in de laatste levensfase in eigen hand en dat geeft kracht en energie.

Palliaterm

·      Biedt met kleine teams flexibele palliatieve en terminale zorg aan voor mensen die thuis willen sterven

·      Is een netwerk van zelfstandige verpleegkundigen met een diploma Verpleegkunde of Verzorgende 3IG

·      Levert 24/7 zorg en werkt samen met mantelzorgers, vrijwilligers en het eigen netwerk van de cliënt

 

De zorg die wij bieden wordt vergoed via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

 
Palliaterm is een initiatief van Dietske van Maanen. 
In een vrijblijvend gesprek vertelt zij graag meer over thuis sterven.
 

PALLIATERM

Boszichtlaan 17
7314EV Apeldoorn
dietskevanmaanen@palliaterm.nl
TELEFOON
0553556220