Apeldoornse Uitvaartbeurs
Organisatie: Laatste Vlucht
info@laatstevlucht.nl

[mooi] afscheid

 

[mooi] afscheid, voor een mooi en persoonlijk afscheid. 

 

Uitvaartbegeleiding zoals ú dat wenst in de regio Apeldoorn ongeacht waar u bent verzekerd.

De periode tussen het overlijden van uw dierbare en de crematie- of begrafenisplechtigheid is een ingrijpende tijd. U neemt onder vrij hoge druk en in een zeer korte tijd veel beslissingen.

De emoties die horen bij het verlies kunnen hierdoor behoorlijk in de verdrukking komen. [mooi] afscheid is erin gespecialiseerd om druk bij u weg te nemen.

We doen dit door u op een rustige manier de mogelijkheden voor te leggen en u in uw eigen tempo keuzes te laten maken. We adviseren u en gaan daarbij zo veel mogelijk op zoek naar datgene wat het beste bij u past. 

In de aanpak van [mooi] afscheid is bovendien ruimte voor symbolen en rituelen zodat u écht bezig kunt zijn met het verlies van uw dierbare. Het is onze bedoeling dat tijdens deze eerste dagen het rouwen op een bij u passende manier gestalte kan krijgen zodra u zich niet hoeft te bekommeren om allerlei praktische zaken.  

Vanuit onze visie denken wij dat het heel wenselijk is dat mensen hun eigen uitvaart voorbereiden. Dat neemt immers druk weg. Nabestaanden krijgen hierdoor, in de dagen na het overlijden van hun dierbare, de tijd en gelegenheid om zich bezig te houden met hun emoties en hoeven zich geen zorgen te maken over alles waar snel een beslissing over moet worden genomen. 

U kunt bij de voorbereiding van uw eigen uitvaart kosteloos een beroep doen op ons advies. We gaan graag met u in gesprek om alle relevante zaken te bespreken en vast te leggen.

 

 

 

http://www.mooi-afscheid.nl/