Apeldoornse Uitvaartbeurs
Organisatie: Laatste Vlucht
info@laatstevlucht.nl

Heleen van Lynden 

Portretschilder

Ter Nagedachtenis
 
 Als er een dierbare overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis.
Vaak worden foto’s op de schoorsteenmantel of op een tafeltje gezet,  zodat de overleden persoon er nog een beetje bij is.

Vaak krijg ik opdrachten, om de overledene te schilderen. Een schilderij, dat aan de muur komt te hangen, en dat net wat méér zegt dan een foto. Niet een momentopname, maar een indringender beeld geeft van het mens dat overleden is. Vaak zijn er nog foto’s genoeg te verzamelen, waarvan ik het portret kan schilderen.
Door de verhalen van de naasten en met de foto’s die er nog zijn kan ik meestal  een beeld krijgen Met die gegevens ga ik aan de slag.
 
Soms vindt men het fijn om een beeld van zijn/haar huisdier op het graf of onder het schilderij 
neer te zetten. Ook die maak ik (in steen). Prijs op aanvraag.

 
Heleen van Lynden
Badlaan 20
1399 GN Muiderberg
heleenvanlynden@xs4all.nl 
tel. 0294-262466/06-50668945